Loading
  • 1
  • 2

.

Quy trình triển khai thiết kế web doanh nghiệp

1. Chuyển giao dự án thiết kế web doanh nghiệp

2. Thống nhất chức năng web, quy trình và kế hoạch làm việc. Lấy yêu cầu chi tiết thiết kế web từ doanh nghiệp

3. Thiết kế giao diện mỹ thuật web cho tất cả các trang.

4. Nghiệm thu thiết kế web doanh nghiệp

5. Lập trình chức năng thiết kế web

6. TEST (Kiểm tra) nội bộ thiết kế web

7. Demo, hướng dẫn sử dụng thiết kế web, test, nghiệm thu chức năng web và nhập liệu web với khách hàng

8. Đào tạo và chuyển giao công nghệ web, bàn giao sản phẩm web cho doanh nghiệp

9. Nghiệm thu, thanh lý sản phẩm web

10. Lưu hồ sơ web, lưu thư viện. Chuyển giao cho bộ phận CSKH.