KHUYẾN MÃI

Với mục đích cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, chung tay góp sức dựa trên khả năng hiện có cho cộng động. Gia Lai Design xin đưa ra chương trình thiết kế website cho các đối tượng sau: Các tổ chức tôn giáo, Các tổ chức từ thiện

Với mục đích cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, chung tay góp sức dựa trên khả năng hiện có cho cộng động. Chúng tôi xin đưa ra chương trình thiết kế website miễn phí cho các đối tượng sau:

Liên hệ ngay tới GiaLai Design ngay hôm nay..

 1. Thiết kể website miễn phí cho các đơn vị tổ chức sau

– Tổ chức từ thiện
– Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận
– Các hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh ,thành phố, quận, huyện, thị xã
– Các mạng cộng đồng với số lượng thành viên nhiều

2. Thiết kế diễn đàn miễn phí cho các đơn vị tổ chức sau:

– Các trường đại học, cao đẳng, ptth
– Các diễn đàn theo địa phương như tỉnh ,thành phố, quận, huyện, thị xã

Thông tin liên hệ dịch vụ của Web GiaLai Design:
 Điện thoại: 0984.553.707
 E-Mail[email protected]
 Websitegialaidesign.com